Član 1 KOŠARKAŠKA BIZNIS LIGA Banja Luke je takmičenje košarkaških rekreativaca, zaposlenih u kompanijama na teritoriji opstine Banjaluka a I sire, a u organizaciji I pod pokroviteljstvom BLBA. Nakon formiranja, ekipe, kompanije se prijavljuju za učešće u ligi, prihvatajući ove Propozicije koje se usvajaju na sastanku pre početka takmičenja. Osnovni principi takmičenja su: sportsko i fair-play nadmetanje, rekreacija i druženje.


Član 2 Takmičenje se odvija na osnovu Pravila igre koje utvrđuje Međunarodna košarkaška federacija – FIBA, i ovih Propozicija. Za razliku od FIBA pravila, ekipe imaju pravo na po dva tajm auta po poluvremenu, bez prava prenošenja istih ukoliko nisu iskorišćeni u prvom poluvremenu, kao i na po jedan tajm aut za svaki produžetak, takođe, bez prava prenosa. Utakmce se igraju 4 cetvrtine po 8 minuta, 6 minuta prljavo i poslednja 2 svake cetvrtine se stopaju.


Član 3 Kalendar takmičenja usvaja se na sastanku ekipa učesnica sa organizatorom, na predlog organizatora u skladu sa raspoloživim terminima. Isti ne može da se menja, osim u izuzetnim slučajevima koji nisu mogli biti unapred predviđeni (viša sila). Odluku o eventualnoj promeni kalendara takmičenja donosi Komesar lige.


Član 4 KOŠARKAŠKA BIZNIS LIGA Banja Luke broji .. ekipa i to:

  1. liga broji maksimum 16 ekipa, izuzetnim slucajevima komesar moze da promijeni ovaj clan i time se prilagodi novonastalim uslovima
  2. Pod uslovom da liga broji 16 ekipa, prave se dve grupe po 8 ekipa, igra se sistem lige, nakon toga razigravanje 1 sa 8, 2 sa 7, itd, na dve pobjede, nakon toga cetvrtfinale na 2 pobjede, i za kraj se odigrava final four.
  3. Organizator ima pravo da izmijeni određene tačke pod uslovom da se prilagodjava sistemu takmičenja

Član 5 Takmičenje se odvija u tri faze. Prva faza liga sistem, druga faza je eliminaciona na playoff principu, I nakon toga se organizuje final four I određuje konačan plasman. Redosled takmičarskih brojeva i raspored utakmica određuje se po Bergerovom sistemu. Plasman ekipa na tabeli određuje se na osnovu Pravila igre (za pobedu se dobija 2 boda, za poraz 1 bod, u izuzetnim slučajevima se dobija 0 bodova – npr. neopravdan nedolazak na utakmicu i sl.). Takmičenje se odvija po liga sistemu: jednokružno (ovisno o broju prijavljenih ekipa dvokružno) svako sa svakim. Redosled takmičarskih brojeva i raspored utakmica određuje se po Berger sistemu. Plasman ekipa na tabeli određuje se na osnovu Pravila igre (za pobedu se dobija 2 boda, za poraz 1 bod, u izuzetnim slučajevima se dobija 0 bodova – npr. neopravdan nedolazak na utakmicu i sl.).

Član 6 Prvoplasiranoj ekipi pripada pehar pobednika KOŠARKAŠKE REKREATIV LIGE Banja Luke u trajno vlasništvo, a igračima zlatne medalje. Drugoplasiranoj ekipi pripada pehar za osvojeno drugo mesto, a igračima srebrne medalje. Trećeplasiranoj ekipi pripada pehar za osvojeno treće mesto, a igračima bronzane medalje. Pored navedenih ekipa, pehar za fair-play će dobiti i jedna od ekipa učesnica, na predlog komesara takmičenja. Takođe prigodnim priznanjima biće nagrađeni najistaknutiji pojedinci, najbolji igrač, najbolji strelac i najbolji trojkaš.


Član 7 Utakmice se igraju prema sledećem KALENDARU TAKMIČENJA: – I kolo: – II kolo: – III kolo: – IV kolo: – V kolo: … Nakon završetka ligaškog dela takmičenja odigraće se play-off u kome učestvuju 8 prvoplasiranih ekipa. Termini odigravanja biće naknadno određeni. Play-off se igra na dve dobijene utakmice. Nakon završetka ove faze takmičenja odigraće se FINAL FOUR u kome učestvuju 4 najuspešnije ekipe. Pobednici igraju jednu utakmicu za prvo mesto, a poraženi takođe jednu utakmicu za treće mesto..

Član 8 Odlaganje utakmice koja je ranije zakazana vrši se samo izuzetno, uz vođenje računa o fair-play-u. Ukoliko ekipe iz opravdanog razloga zahtevaju da igraju u različite dane vikenda, a pri tome ne mogu da nađu kompromis, prednost u biranju termina ima isključivo prvoimenovana ekipa. Odluku o eventualnom odlaganju iste

Član 9
Tačka 1. Utakmice se mogu pomjeriti samo i iskljucivo samo za jedno od narednih kola odigravanja lige. 
Tačka 2. Ekipa koja želi da promijeni termin odigravanja utakmice mora da pošalje zvanicni mejl na email adresu asocijacije, te da tim putem informiše organizacioni odbor za pomjeranje utakmice.
Tačka 3. Ekipa može da pošalje zahtjev samo ako se usmeno i pismeno dogovori sa ekipom protiv koje igra to kolo, da se ta utakmica odgodi za neko drugo kolo. 
Tačka 4. Utakmice se mogu odgoditi maksimalno pet puta u toku sezone, s tim da se sve odgodjene utakmice moraju odigrati u periodu prije svih utakmica tog dana, ili u periodu nakon svih utakmica tog dana.
Tačka 5. Utakmice se mogu pomjeriti samo za subotu i nedjelju, to jeste za dane kada se odigravaju zvanicna kola lige, bez izuzetka.
Tačka 6. Organizator tek nakon dostavljenog mejla, i potvrde obe ekipe o odgadjanju utakmice, kontaktira sudije i ostatak ekipe da provjeri da li njima odgovara promjena termina odigravanja utakmica u tom vremenskom periodu, u slučaju da odgovara utakmica će biti pomjerena za termin koji odobri organizator.
Tačka 7. Pomjeranje same utakmice iznosi 100km.
Tačka 8. Ekipa koja želi da pomjeri utakmicu zbog nedostatka igrača ili bilo kog drugog razloga, snosi cjelokupne troškove pomjeranja utakmice. 
Tačka 9. Ovaj član je uveden zbog sprječavanja rizika pretjeranog pomjeranja utakmica, i pojednostavljivanja sistema organizacije samih utakmica, i takodjer zbog decidnih informacija ko i kada može da pomjeri termine, i kakvi se uslovi trebaju ispuniti da bi se termini pomjerili. 
Tačka 10. Ekipe plaćaju pomjeranje termina na licu mjesta u dvorani, i time izbjegavaju potencijalne minus bodove koje bi dobili jer nisu u mogucnosti da odigraju to kolo. 
Tačka 11. Jednom pomjerena utakmica se više neće moći pomjerati u drugi termin. 
Tačka 12. Ekipe koje nisu u mogucnosti da odigraju utakmicu, i nisu voljne da plate troškove pomjeranja utakmica, ili ne nadju zajednicku rijec sa ekipom protiv koje treba da odigraju kolo, ta utakmica će biti registrovana 20-0, i ekipa neće dobijati minus bodove. 
Tačka 13. Samo, i iskljucivo samo organizator može da predlozi datum i vrijeme odigravanja pomjerene utakmice, radi izbjegavanja bilo kakvih komplikacija. 
Tačka 14. Organizator garantuje obezbjedjivanje uslova za odigravanje odgodjene utakmice, ali je jedini preduslov da ekipa uplati iznos od 100km, koji obavezuje ekipe da sto manje pokusavaju da kalkulišu i pomjeraju utakmice, iz bilo kojih razloga. 
Tačka 15. U slučaju kolektivnih ili individualnih nesreća, ili bilo kojih drugih prirodnih katastrofa ili nepogoda, organizator preuzima na sebe informisanje ekipa o odigravanju utakmica koje su trebale biti odigrane to kolo. 
Tačka 16. Ekipe moraju najkasnije do utorak pred odigravanje tog kola da informišu organizatora o nemogućnosti odigravanja utakmice to kolo, da bi organizator preduzeo potrebne mjere za potencijalno odgadjanje utakmice. 
Tačka 17. U slučaju bilo kakvih propusta organizatora oko odigravanja utakmica, organizator preuzima na sebe troškove odigravanja odgodjenih utakmica. 
Tačka 18. Minus bodove na odgodjene utakmicu, a da je tom prilikom prethodno dogovoreno pomjeranje utakmice od strane obe ekipe, dobija ekipa koja se ne pojavi na utakmici. 
Tačka 19. Maksimalan broj negativnih bodova i neodigravanja utakmica je tri pura tokom sezone, sve preko toga ekipa će biti diskvalifikovana iz daljeg takmicenja.
Tačka 20. Sve ekipe će biti informisane o prinudnog neodigravanju utakmica ili citavog kola na transparentan i pravovremen način.

Član 10 Utakmice se igraju loptama MOLTEN GF7 ili Euroleague TF-500 Spalding, ukoliko se istom ne raspolaže, nekom drugom adekvatnom loptom, ali tek nakon saglasnosti obe ekipe. Međutim, ukoliko ekipe ne mogu da se dogovore prvi sudija određuje loptu kojom će se igrati utakmica. Utakmice se odigravaju u sali minimalne dimenzije 24 x 12 m, sa minimalno jednom svlačionicom za ekipe i sudije, opremljenom tuševima sa toplom i hladnom vodom. Utakmice se odigravaju sa električnim semaforom, električnim satovima za merenje napada. Na zapisničkom stolu sede merilac vremena i 24 sec. odnosno zapisničar. Izuzetno, u slučaju kvara električnih uređaja, utakmica će se odigrati odnosno nastaviti ručnim merenjem vremena, pri čemu po jedan predstavnik ekipe ima pravo nadzirati rad zapisničkog stola. Svaka ekipa posle utakmica dobija kopiju zapisnika.


Član 11 Ekipe su dužne da na facebook Biznis I Rekreativ liga Banja Luke dostave konačan spisak od maksimum 12 ili manje igrača sa sledećim podacima: ime i prezime, matični broj, kao i boju dresova koju nosi ekipa. Nakon toga nijedan novi igrač, koji nije na spisku ne može nastupati za ekipu, sve do 8 kola ligaškog dela takmičenja, kada ekipa ima pravo da zameni 2 igrača od 15 ili manje koji su već prijavljeni, ali broj igrača mora ostati isti kao na prethodno dostavljenom konačnom spisku. Nakon dostavljanja spiska i fotografija svih članova ekipe, igrači, treneri i službeni predstavnik ekipe dobiće identifikacionu karticu bez koje neće moći ni na koji način biti aktivni učesnici takmičenja. U slučaju potrebe i zvanične primedbe, Komesar lige proverava identitet spornog igrača i donosi odgovarajuću odluku. Starosna granica igrača od minimum 18 godina, ukoliko je prijavljena ekipa sastavljena od igrača koji nisu zaposleni u firmi koja je prijavila učešće. U principu, nemaju pravo igranja registrovani igrači, osim ukoliko se radi o neaktivnom igraču (ne nastupa ni za koju ekipu u zvaničnim takmičenjima tokom zimskog perioda). U svakom pojedinačnom slučaju, a po blagovremenoj pismenoj primedbi (e-mailom) bilo koje ekipe, pravo nastupa određenog igrača proverava i donosi odluku Komesar lige. Igrač koji je jednom nastupio za jednu ekipu i bio prijavljen na spisak te ekipe, nema pravo igranja za drugu ekipu u tekućoj sezoni. Uz spisak igrača, svaka ekipa daje ime svog službenog predstavnika, koji može ujedno obavljati kako igračku, tako i trenersku funkciju. Ovo lice predstavlja ekipu, odgovorno je za nastup svoje ekipe, te ovlašćeno za zvaničnu komunikaciju sa Komesarom lige. Predstavnik ekipe daje svoju e-mail adresu na koju će organizator blagovremeno slati sva obaveštenja, a za hitnu komunikaciju na raspolaganju je veza putem mobilnog telefona.


Član 12 Zakazivanje termina utakmica (raspored i satnica) vrši se isključivo posredstvom internet sajta, najkasnije do srede pre odigravanja kola. Ukoliko ekipa iz nekog opravdanog razloga želi da odloži odigravanje utakmice ili ne može da nastupi u određenom terminu u vreme odigravanja redovnog kola mora blagovremeno, odnosno najkasnije do UTORKA do 14 časova mejlom ili SMS-om kontaktirati Komesara lige, nakon čega će biti doneta konačna odluka. Ekipe su dužne da striktno poštuju utvrđen termin (satnicu) svojih utakmica, te da u Sali odigravanja isti budu u dovoljnom broju (minumum 5 igrača) najmanje 15 minuta pre početka iste. 3 minuta pre zakazanog početka utakmice ekipe su obavezne da istrče na svoju polovinu terena (kod svoje klupe) radi pozdravljanja sa igračima protivničke ekipe.

Član 13 Ponašanje ekipa/igrača mora biti u skladu sa korektnim, u duhu sportskog i fer, za šta su posebno odgovorni predstavnici ekipa. Negovanje fair-play-a i sportskog ponašanja je posebna tekovina KOŠARKAŠKE REKREATIV LIGE Banja Luke. Kazne za nesportsko ponašanje nisu novčane, već isključivo znače suspenziju za određeni broj utakmica. Igraču/treneru/klupi/pratiocu ekipe kome na utakmici bude dosuđena tehnička greška ista se samo evidentira – upisuje. U ponovljenom slučaju dosuđene tehničke greške (parna tehnička greška) isti akter automatski nema pravo nastupa na jednoj – prvoj narednoj utakmici. Za slučaj da se gore navedenim licima dosudi isključujuća greška, ista znači automatski zabranu nastupa na dve naredne utakmice. U težem, odnosno ponovljenom slučaju nesportskog ponašanja, Komesar lige donosi konačnu odluku o kazni, koja se kreće u rasponu od dve utakmice zabrane igranja pa sve do doživotne zabrane učešća u biznis i rekreativ ligi. Disciplinsku odgovornost igrača/trenera drugih službenih lica u slučajevima koji nisu gore pobrojani, ceni i sankciju izriče Komesar lige. Takođe, Komesar ili osoba prisutna na utakmici koja ga zamenjuje kao i sudije imaju pravo da sankcionišu ponašanje osoba iz publike, a u slučaju težeg oblika nesportskog ponašanja i narušavanja osnovnih postulata lige može zatražiti i intervenciju organa reda, odnosno policije.


Član 14 Ligaški deo takmičenja, četvrtfinalne utakmice playoff-a i playout utakmice sude dvojica sudija, kao i polufinale i finale. Izuzetno, uz saglasnost obe ekipe, a u pitanju je viša sila, utakmicu može suditi jedan sudija.


Član 15 Delegiranje sudija vrši Komesar lige, sa liste odabranih aktivnih i sudija veterana. Komesar će strogo sankcionisati bilo kakav oblik neprofesionalnog ponašanja sudija.


Član 16 Članovi ekipa su obavezni da pre početka takmičenja dostave Komesaru lige lekarska uverenja da su zdravstveno sposobni da se rekreativno bave sportom, i da potpišu izjave da na svoju ličnu odgovornost igraju utakmice, kao i da u tom smislu sami snose odgovornost za eventualne povrede/nezgode ili smrtni slučaj igrača prilikom odigravanja utakmice, odnosno prilikom putovanja na i sa utakmice.


Član 17 Svaka ekipa je odgovorna za ponašanje svojih igrača/trenera/službenog predstavnika/drugog pratioca/navijača na utakmici. Eventualnu materijalnu štetu koju učini igrač/trener/službeni predstavnik/drugi pratilac/navijač ekipe, ta ekipa je dužna i da nadoknadi (razbijeno staklo, vrata, sanitarije, tuševe i druge uređaje koji služe odigravanju utakmice), o čemu poseban zapisnik (konstatovanje štete, krivica, visina štete, način restitucije) sastavlja Komesar lige uz učestvovanje predstavnika ekipe. Neplaćanje štete u zapisniku određenom roku povlači suspenziju te ekipe koja ne može odigravati utakmice po daljem rasporedu sve do momenta izmirenja obaveze.


Član 18 U slučaju bilo kakvog nesporazuma koji proiziđe iz takmičenja, isti rešava svojom odlukom Komesar lige i ista će biti objavljena na web sajtu.

Član 19 U biznis-reakreativ ligi ne mogu učestovati aktivni igrači bilo koje košarkaške lige (bila to Premier liga, 1. ili 2. liga Republike Srpske).

Član 20. Registrovanje igrača pred playoff fazu se vrši po sledećim principima. Tačka 1. Smiju se registrovati samo igrači koji nisu nastupali niti trenirali ni za jednu ekipu u tekućoj sezoni lige, i igrači koji nisu nastupali ni za jedan tim aktivno u bilo kojoj ligi u državi ili inostranstvu.
Tačka 2. Maksimalan broj registrovanih novih igrača je 2, pod uslovom da konačni broj ne prelazi 15 igrača po ekipi.
Tačka 3. Ako ekipa ima 15 igrača, i želi da registruje novog igrača, ona to može učiniti samo pod uslovom da je jedan od igrača povrijeđen (obavezno dostaviti ljekarsko uvjerenje), te time zamijeniti tog igrača novim igračem.
Tačka 4. Svako mijenjanje ili dodatna registracija igrača iznosi 100km po igraču. Tačka 5. Registrovani igrači moraju dostaviti osnovne informacije o sebi da bi bili evidentirani u spisak igrača.